Юрій Шаповал

Yuri_Shapoval

Доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української Академії політичних наук, академік Академії наук вищої школи України, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.